Co nabízíme?

Komplexní služby v oboru čištění odpadních vod a úpravy vody

  • Čištění vod z měst a obcí
  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Výstavba čistíren odpadních vod
  • Rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
  • Úprava pitných a průmyslových vod

Výstavba

  • Čistírny odpadních vod
  • Úpravny vody
  • Čerpací stanice splaškových i pitných vod
  • Vodovody a kanalizace

Provozování

  • Provozování vodovodů a kanalizací pro města i průmyslové podniky
  • Provozování čistíren odpadních vod, úpraven vody
  • Služby spojené s provozováním vodovodů a kanalizací pro jejich provozovatele, tzn. i v lokalitách, kde naše společnost není provozovatelem. Počínaje technologickým dozorem kvalifikovanými technology, legislativní pomoc, pomoc v administrativních záležitostech (kalkulace vodného a stočného, vedení majetkové a provozní evidence, hlášení, výkazy) až po odbornou a technickou pomoc při opravách poruch a havárií, výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek, osazování vodoměrů apod.