Co nabízíme?

Komplexní služby v oboru čištění odpadních vod a úpravy vody

 • Čištění vod z měst a obcí
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Výstavba čistíren odpadních vod
 • Rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • Úprava pitných a průmyslových vod

Výstavba

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Čerpací stanice splaškových i pitných vod
 • Vodovody a kanalizace

Provozování

 • Provozování vodovodů a kanalizací pro města i průmyslové podniky
 • Provozování čistíren odpadních vod, úpraven vody
 • Služby spojené s provozováním vodovodů a kanalizací pro jejich provozovatele, tzn. i v lokalitách, kde naše společnost není provozovatelem. Počínaje technologickým dozorem kvalifikovanými technology, legislativní pomoc, pomoc v administrativních záležitostech (kalkulace vodného a stočného, vedení majetkové a provozní evidence, hlášení, výkazy) až po odbornou a technickou pomoc při opravách poruch a havárií, výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek, osazování vodoměrů apod.