Aktualita

Výzva odběratelům – samoodečty 31. 12. 2023

19. 12. 2023Aktuality

Vážení odběratelé,

vzhledem k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1.1.2024 mění sazby DPH u vodného a stočného. Dojde ke zvýšení z dosavadní hodnoty 10 % na novou hodnotu 12 %.

Pokud máte zájem, aby Vaše spotřeba byla vyfakturována s akutálně platnou sazbou, je možné nám zaslat samoodečet ke dni 31.12.2023. Stav vodoměru nám prosím nahlaste nejpozději 5. ledna 2024, a to emailem na adresu:

info@aquaconsult.cz 

Ve výjimečných případech je možno stav nahlásit formou SMS/MMS, případně před aplikaci WhatsApp na tel. č. 722 905 397.

Stavy nahlášené po datu 5. 1. 2024 již budou fakturovány se sazbou 12 % DPH.

Děkujeme za spolupráci!

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ DO ROKU 2024!

VYZVA ODBĚRATELŮM – ZMĚNA SAZBY DPH (ke stažení zde)