Služby

Průmysl

  • V našich velmi dobře vybavených TECHNOLOGICKÝCH LABORATOŘÍCH jsme schopni odzkoušet a navrhnout optimální technologii pro čištění průmyslových odpadních i technologických vod
  • Odzkoušenou námi navrženou technologii jsme schopni dotáhnout až do realizace našimi zkušenými specialisty s mnohaletou praxí i VLASTNÍMI VYSOCE KVALIFIKOVANÝMI MONTÉRY
  • Technologická zařízení i čistírny odpadních vod pro průmyslové podniky můžeme i provozovat formou outsourcingu
  • Provádíme i rekonstrukce, optimalizace a modernizace stávajících technologií čistíren odpadních vod a úpraven vody od laboratorního výzkumu až po dodávky „na klíč“
  • Provádíme veškerou poradenskou, technickou i odbornou pomoc na úseku vodního hospodářství, čištění a úpravy vody a to včetně potřebné legislativy
  • Navrhujeme i realizujeme komplexní racionalizace celého vodního hospodářství průmyslových podniků
  • Vodní audit
  • Provozování areálových vodovodů a kanalizací

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci? Spojte se s námi.

Kontaktujte nás