Služby

Stavíme

  • VODOVODY
  • KANALIZACE
  • ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (komunální i průmyslové)

  • ČERPACÍ STANICE (splaškových i pitných vod) i AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE

  • VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
  • VODOJEMY

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci? Spojte se s námi.

Kontaktujte nás