Služby

Pro obce

  • plné provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně areálových vodovodů a kanalizací)
  • technická, odborná, servisní a poradenské pomoc pro města a obce, kde si provozují vodovody a kanalizace samostatně
  • fakturace vodného a stočného na účet měst a obcí, kde si provozují vodovody a kanalizace samostatně
  • pomoc s veškerou administrativou a legislativou spojenou s vlastnictvím a provozováním vodovodů a kanalizací
  • průzkum kanalizace kouřovým vozem (odhalování neoprávněného odvádění srážkových vod do kanalizace)

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci? Spojte se s námi.

Kontaktujte nás