Rychlé a pohodlné

Hlášení samoodečtů

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

    Hlášení samoodečtů je výhodné zejména pro případy, kdy na delší dobu opouštíte nemovitost nebo pro rekreační objekty. Samoodečet je z hlediska legislativy plnohodnotný způsob odečtu, na základě kterého lze fakturovat spotřebu.

    V případech, kdy není proveden žádný odečet, může dojít k fakturování průměrné spotřeby. Z fakturačního hlediska je možné zpětně naúčtovat spotřebu vody (a adekvátní stočné) až 3 roky zpětně. Fakturační vodoměr není majetkem odběratele a ten je povinen zpřístupnit jej na vyžádání provozovateli k provedení odečtu a kontrole měřidla.