Něco málo o nás

Kdo jsme?

Společnost AQUACONSULT vznikla v roce 1991 privatizací bývalého vodohospodářského odboru podniku IRAPA Praha. Od svého vzniku firma své aktivity značně rozšířila a nyní poskytuje komplexní služby v oboru vodního hospodářství.

Společnost AQUACONSULT vznikla v roce 1991 privatizací bývalého vodohospodářského odboru podniku IRAPA Praha. Od svého vzniku firma své aktivity značně rozšířila a nyní poskytuje komplexní služby v oboru vodního hospodářství.

Vlastníme dobře vybavené technologické laboratoře. Ve vlastních laboratořích jsme schopni odzkoušet a navrhnout veškeré známé metody úpravy a čištění vod.

Naši pracovníci jsou zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oboru pitných, odpadních a průmyslových vod a to jak technologové, tak i technici a kvalifikovaní montéři. Provádíme komplexní služby v oboru vodního hospodářství pro průmysl, města i obce.

Provozujeme vodovody a kanalizace včetně čistíren odpadních vod, úpraven vody a čerpacích stanic. Jsme vybaveni vlastním telemetrickým zařízením pro přenosy i online regulaci vodohospodářských objektů.

Stavíme, intenzifikujeme, rekonstruujeme čistírny odpadních vod, úpravny vody, čerpací stanice, vodovody a kanalizace.

Provádíme montáže technologií čistíren průmyslových i komunálních odpadních vod, úpraven vody, čerpacích stanic „na klíč“ a rovněž subdodávky tj. dodávky a montáže technologií pro stavební firmy a inženýrské společnosti.