Aktualita

Změna zásobovaných pásem v obci Lety

3. 4. 2023Aktuality

Oznamujeme odběratelům,

že od dnešního dne (3.4.2023) dojde k manipulaci horního tlakového pásma v obci Lety na zdroj TřeMoLe. Jedná se o trvalé opatření.

Situační plánek ukazuje území, kde je od dnešního dne rozšířeno dosavadní horní tlakové pásmo (HTP) obce Lety.

Dále  uvádíme  hlavní  parametry  změny  v dodávané pitné  vodě.:

Zdrojem vody pro oblast HTP Lety je převzatá voda, tedy povrchová voda z nádrže Švihov upravovaná na ÚV Želivka. Ve srovnání s vodou ze zdroje podzemní vody (prameniště  karlické údolí)  pro KaLeVod je voda měkčí (1,4 mmol/l oproti 5,3 mmol/l), a to díky nižšímu obsahu vápníku (36,1 mg/l oproti 171 mg/l).

Obsah hořčíku je také nižší (10,31 mg/l oproti 24,9 mg/l).

Obsah dusičnanů je v podstatě srovnatelný (23 mg/l oproti 16 mg/ ve vodě z prameniště karlické údolí).

Dále uvádíme porovnání konduktivity, jako ukazatele rozpuštěných anorganických látek (celková mineralizace), kdy je ve vodě ze Želivky nižší (35,9 mS/m) než ve vodě z Karlíku (100,8 mS/m).

Ukazatel CHSKMn je úměrný obsahu organických látek, který je v povrchové vodě ze Želivky naopak vyšší (1,88 mg/l oproti 0,81 mg/l, limit dle vyhlášky je 3 mg/l).

Voda  je  stejně,  jako  voda  z prameniště  karlické údolí  plně  v rozsahu  limitů  daných  vyhláškou  č. 252/2004 Sb., pro  pitnou  vodu.

 

V případě, že dojde vlivem  změny  proudění v potrubí  ke zhoršení  kvality  dodávané  vody (lehký  zákal)  nejedná  se  o  zdraví  závadný  stav a neznamená  to, že  je dodávaná pitná  voda nepitná.

Kontaktujte  náš  provoz VaK, v pracovní  době  p. Kejha (602311274)  nebo p. Frajer (724131462), popřípadě  naši pohotovostní  službu. Bude  zjednána  náprava.

V souvislosti se změnou dochází také od 1. 4. 2023 ke změnám ceny vodného, konkrétní změnu ceny naleznete v ceníku.

Děkujeme za pochopení.

Situační plánek zde.