Aktualita

Co vše nepatří do kanalizace?

30. 1. 2024Blog

Možná vám připadá otázka z titulku tohoto článku banální. Ale věřte, že opakování je skutečně matkou moudrosti. Odpadní voda z našich domácností i rekreačních objektů, jakož i z provozoven a institucí je zpravidla odváděna veřejnou splaškovou kanalizací do objektu známého pod zkratkou ČOV – čistírny odpadních vod – kde je vyčištěna.

Provozování vodohospodářské infrastruktury je vázáno množstvím legislativních předpisů a podzákonných norem. Kanalizačním řádem je navíc dáno, co do veřejné splaškové kanalizace patří a nepatří. Je logické, že do kanalizace bezesporu patří odpadní vody z domácností, tj. odpadní vody z WC, kuchyní, koupelen a popř. prádelen, tedy tzv. splaškové odpadní vody.

Naopak srážkové vody z okapů, popř. z pozemků a sklepů jsou označovány jako vody balastní a je zakázáno vypouštět je do veřejné splaškové kanalizace. Do kanalizace však také nepatří celá řada odpadů vzniklých v domácnostech. Posuďte sami, zda o všech zakázaných odpadech, které nesmí do kanalizace víte.

Do kanalizace nepatří: 

 • odpady z kuchyňských drtičů
 • zbytky jídel a dalších potravin
 • zbytky zeleniny a ovoce
 • tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností 
 • mrtvá zvířata
 • hadry, látky a tkaniny
 • houbičky na nádobí
 • papírové utěrky
 • piliny, hobliny, popel a prach
 • zemina
 • odličovací tampóny a vata
 • papírové kapesníky
 • vlhčené ubrousky
 • dámské hygienické potřeby
 • dětské pleny
 • vatové tyčinky
 • vlhčený toaletní papír
 • vlasy
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, čistící prostředky
 • mazadla, oleje a motorové oleje
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky
 • infekční a karcinogenní látky
 • hořlavé a výbušné látky, chemické látky
 • jedy a omamné látky
 • stavební hmoty

Tak co? Překvapil vás rozsah položek, které do odpadu nepatří? Nezdá se to, ale ani takový technologický vodohospodářský objekt jakým je ČOV nezvládne pojmout, zlikvidovat a přečistit vodu a odpad, na který není stavěný. Každý, kdo nedoržuje kanalizační řád tak přispívá k tomu, že náklady na čištění vody a provoz ČOV stoupají, což má neblahý vliv na cenu stočného a může v krajním případě i ohrozit životní prostředí a přírodní zdroje. A to nikdo nechceme. Proto doporučejeme být pečliví a ostražití, šířit osvětu a myslet na to, že odpadní „trubky“ nejsou smetištěm, skládkou nebo spalovnou odpadu.